Baiboly isanandro

Esory ny taim-bolafotsy
dia hisy fanaka ho an'ny mpandrendrika.
Esory ny ratsy fanahy tsy ho eo anatrehan'ny mpanjaka
dia ho tafaorina amin'ny fahamarinana ny sezafiandrianany.

Oha 25.4-5 (Baiboly Protestanta Fanitsiana fahenina)